Esittely ja toiminta

Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajat eli Stk on kaikille tieteis- ja fantasiakirjoittamisesta kiinnostuneille suunnattu valtakunnallinen yhdistys, jonka tavoitteena on pyrkiä parantamaan suomalaisen sf/f-kirjallisuuden tasoa sekä asemaa. Yhdistys perustettiin 1984 nimellä Suomen Tieteiskirjoittajat, ja se täytti 14.7.2014 kolmekymmentä vuotta.

Stk:n toiminnan tavoitteena on ennen kaikkea toimia kirjoittajien välisenä yhteydenpitokanavana. Valtakunnallisena järjestönä se pyrkii toimimaan myös alueellisesti ja on mukana alan tapahtumissa.

Yhdistyksen toiminta perustuu ennen kaikkea jäsentemme vapaaehtoistyöhön eikä sitä olisi olemassa ilman aktiivien panosta. Jos sinulla on esittää Stk:lle toimintaidea tai haluat tulla aktiivisemmin yhdistyksen toimintaan mukaan, ota rohkeasti yhteyttä! Uusille tekijöille on aina tilaa.

Kurssit

Erilaiset kurssit ja tekstien tuunauspajat ovat yhdistyksemme ydintoimintaa. Pyrimme pitämään kursseja eri puolella Suomea joko julkisissa tiloissa tai jäsenten kotona. Kurssien hinnat pyritään pitämään kohtuullisina. Tiedotamme kurssitarjonnasta ajankohtaisissa ilmoituksissa.

Arvostelupalvelu

Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajat ry arvostelupalvelu on yhdistyksen jäsenilleen tarjoama mahdollisuus saada scifi- ja fantasiateksteistään asiantuntevaa palautetta. Arvostelijamme ovat lajityypin asiantuntijoita ja monilla heistä on lisäksi kirjallisuudentutkijan koulutus tai runsaasti käytännön kokemusta kirjoittajana. Palvelu on tarkoitettu lyhyille, novellimaisille teksteille. Arvosteltava materiaali voi siis koostua muutamasta runosta tai artikkelista, 1–3 novellista tai pidemmän tekstin muutamasta luvusta. Muista siis kohtuus. Annamme palautetta pääasiassa suomenkielisistä teksteistä, mutta myös muunkielisille teksteille pyrimme löytämään lukijan mahdollisuuksien mukaan.

Arvostelupalvelun kautta voi myös kysyä maksullista lukijaa kokonaiselle romaanikäsikirjoitukselle, novellikokoelmalle tms. Romaanimittaisen tekstin arviointipalkkio lähtee 150 eurosta ylöspäin, ja arvioija ja tekstin kirjoittaja sopivat palkkiosta tapauskohtaisesti.

Palvelun käyttäminen on siis novellien osalta täysin maksutonta ja vain jäsenten käyttöön varattu.

Palvelun arvostelijat

Novelleja arvostelevat seuraavat asiantuntijat:

Katri Alatalo, kirjailija
Katariina Heikkilä, kirjailija
Marko Kivelä, kriitikko
Mixu Lauronen, sf/f-kirjoittaja ja kriitikko
Vesa Lehtinen, tieteiskirjoittaja, toimittaja
Laura Luotola, kirjailija
Mia Myllymäki, kirjailija ja kustannustoimittaja
Pyry Palermo, sf/f -kirjoittaja
Jani Saxell, kirjailija ja kriitikko
Christine Thorel,  kirjailija ja kustannustoimittaja
Piia Tirronen, sf/f -kriitikko ja -kirjoittaja
M. A. Tyrskyluoto, s/f -kirjoittaja ja toimittaja
Reetta Vuokko-Syrjänen, sf/f-kirjoittaja

Tekstin lähettäminen arvostelupalveluun

Lähetä tekstisi sähköpostin liitetiedostona  osoitteeseen arvostelupalvelu@tieteiskirjoittajat.net. Tekstin tulee olla rtf- tai pdf-muodossa.  Asettele teksti helposti luettavaan muotoon (riviväli vähintään 1,5 ja fonttikoko 12). Laita sähköpostin otsikoksi ”Arvostelupalvelu”. Voit halutessasi lähettää saatekirjeessä arvostelijoille terveisiä ja kysyä asioita, joihin haluat vastauksen. Arvostelija antaa palautteensa sähköpostitse noin viikon – kuukauden kuluttua siitä, kun teksti on arvostelijalle saapunut. Palautteen pituus on noin 1–3 sivua.

HUOM! Merkitse arvostelupyynnön yhteyteen selkeästi, mikäli arvelet ehkä kenties lähettäväsi novellisi joko NOVAan tai vastaavaan kirjoituskilpailuun, jotta mahdollisesti palvelussa mukana olevat raatilaiset tietävät välttää näitä tekstejä ja kilpailujen anonymiteetti säilyy.

Kirjoituskilpailut

Nova

NOVA on avoin valtakunnallinen tieteis- ja fantasianovellien kirjoituskilpailu, joka on järjestetty vuodesta 2000 saakka. Kilpailu on suunnattu erityisesti aloitteleville kirjoittajille, ja sen tavoitteena on tukea uusia, nuoria kirjoittajia, antaa heille palautetta ja tarjota ensimmäinen julkaisumahdollisuus.

Palkintojen ja palkittujen tekstien julkaisemisen lisäksi oleellinen osa kilpailua on palautteellisuus. Finalistivaiheeseen päässeille kirjoittajille annetaan yksilöity palaute ja muille koko kisaa ja novellien kirjoittamista koskeva yleispalaute.

Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajat ry järjestää kilpailun yhdessä Turun Science Fiction Seuran ja Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti ry:n kanssa.

Noviisi

NOVIISI on 13-17-vuotiaille suunnattu tieteis- ja fantasianovellien kirjoituskilpailu. Sen järjestävät Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajat ry, Turun Science Fiction Seura ry sekä Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti ry.

Noviisin on palautteellinen, ja sen raadissa on kirjailijoita ja edellisvuosien menestyjiä. Kilpailu järjestetään yleensä kahden vuoden välein.

Paikallistoiminta

Kannustamme jäseniämme perustamaan paikallisia kirjoittajaryhmiä ja viettämään yhteisiä illanistujaisia. Teemme yhteistyötä muiden seurojen kanssa. Tällä hetkellä Helsingissä on oma säännöllisesti kokoontuva kirjoittajaryhmänsä, ja Tampereella järjestetään kaikille avoimia pienoisconeja, käytännössä scifistis-kirjallisia illanistujaisia, joilla on ollut vaihtuva teema. Kunkin ohjelma on koostunut aihetta valottavasta esitelmästä, vapaasta keskustelusta sekä aiheeseen liittyvän elokuvan katsomisesta.

Kirjoittajaringit

Kirjoittajarinki on kirjoittajien keskinäiseen palautteenantoon perustuva toimintamuoto, jonka tavoitteena on kehittää ryhmän jäseniä kirjoittajina.

Stk:n kirjoittajaringit ovat Netticolosseumilla (Stk:n keskustelufoorumi) toimivia 4-6 hengen ryhmiä. Kukin rinki saa palautekeskustelua varten käyttöönsä palstan, johon luku- ja kirjoitusoikeutta ei ole kuin ringin jäsenillä ja ylläpidolla.

Rinkiin osallistuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä eikä se ei ole maksullista.

Lisätietoja ringeistä saat linkistä yleistä kirjoittajaringeistä.

Yhdistyksen jakamat palkinnot

Kormoskynä-palkinto

Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajien ry:n jakama kunnianosoitus, joka myönnetään henkilölle tai yhteisölle, jonka on katsottu ansiokkaasti edistäneen kotimaista tieteiskirjallisuutta. Palkinto on luonteeltaan elämäntyöpalkinto eikä sitä myönnetä vähäisistä ansioista, vaan nimenomaan merkittävästä, suomalaisen scifin aseman parantamiseksi tehdystä elämäntyöstä.

Kosmoskynä-palkinnon saajat:

1985: Kari Mäentaka
1987: Tom Ölander
1987: Veikko Rekunen
1988: Jyrki Ijäs
1991: Leena Peltonen
1992: Toni Jerrman
1995: Raimo Nikkonen
1996: Turun Science Fiction -seura
2000: Juhani Hinkkanen
2001: Johanna Sinisalo
2006: Liisa Rantalaiho
2014: Pasi Karppanen
2016: Irma Hirsjärvi
2018: Jukka Halme

Kosmoskumi-palkinto

Yhdistys on jakanut myös niin sanottua Kosmoskumi-palkintoa. Sitä on jaettu Kosmoskynä-palkintoa epäsäännöllisemmin, ja se on ollut luonteeltaan nimenomaan yhdistyksen sisäinen palkinto. Kosmoskumi-palkintoja on myönnetty Kosmoskynä-lehdessä julkaistuille artikkeleille tai teksteille, joiden on voitu katsoa johtaneen terveeseen keskusteluun alan harrastajakentän sisällä.