Tervetuloa kevätkokoukseen 1.4.

Tervetuloa Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajat ry:n kevätkokoukseen lauantaina 1.4. klo 12 alkaen Rikhardinkadun kirjastoon!

Kokous pidetään KauhuConin yhteydessä, ja pyrimme pitämään kokouksen lyhyenä, jotta halukkaat pääsisivät osallistumaan myös Conin ohjelmaan.

Kevätkokous kattaa seuraavat asiat:

I Kokouksen järjestäytyminen

  • Kokouksen avaaminen.

  • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

  • Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

  • Vahvistellaan kokouksen työjärjestys.

II Kevätkokousasiat

  • Esitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös ja päätetään niiden hyväksymisestä.

  • Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

  • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.